25 ruj 2017

PROJEKT „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD“ USPJEŠNO PROŠAO 1. FAZU POSTUPKA DODJELE

Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ prijavljen na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ uspješno je prošao 1. fazu postupka dodjele odnosno fazu administrativne provjere te se trenutno nalazi u 2. fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno fazi provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete.

Prijavitelj projekta je Općina Legrad, dok su projektni partneri Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i „PORA“ KKŽ. Temeljni cilj projekta je formiranje poučno-tematske staze na jezeru Šoderica izgradnjom šetnice sa javnom rasvjetom te dvije promatračnice koje će predstavljati početnu i završnu točku iste. Uz infrastrukturne radove, projektom će se osigurati i edukacija za turističke vodiče i interpretatore, educirati će se i zaposliti spasioci na jezeru Šoderica, a kroz razne tematske radionice i ostale projektne aktivnosti doprinijet će se održivoj valorizaciji flore i faune Općine Legrad i samog jezera Šoderica. Sva navedena ulaganja i aktivnosti u funkciji su povećanja broja posjetitelja odredišta prirodne baštine na području Općine Legrad. Ukupna vrijednost projekta je 4.839.671,00 kn, a projekt će se provoditi 36 mjeseci.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci