12 velj 2021

ODRŽAN 8. SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA U OKVIRU PROJEKTA „PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD“

U okviru provedbe projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ dana 12. veljače 2021. godine održan je osmi sastanak projektnih partnera, predstavnika Općine Legrad, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Razvojne agencije PORE KKŽ.

Tema sastanka bile su do sada provedene aktivnosti i aktivnosti koje su još u tijeku, kontinuirana promidžba projekta u medijima te aktivnosti koje predstoje. Trajanje projekta produženo je do 31. svibnja 2021. godine zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije korona virusom, a zbog koje nisu mogle biti održane radionice na temu bioraznolikosti za vrtićku i školsku djecu te radionice s ostalim dionicima u projektu.

Većina aktivnosti u projektu je odrađena, a posebno veliki radovi na jezeru Šoderica, pa je tako završena šetnica u dužini 1,5 km uz koju je postavljena javna rasvjeta te klupe i koševi za smeće, uređena su dva dječja igrališta te su izgrađena dva vidikovca/promatračnice. Izrađeni su i dokumenti u okviru projekta: Studija valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderica i Akcijski plan upravljanja posjetiteljima na području Općine Legrad, monitoring i evaluacija dva su dokumenta koji su važni za upravljanje svim komponentama prirodne baštine na navedenom području.

Radni sastanak projektnih partnera održan je u prostorima Razvojne agencije PORE KKŽ.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci