23 svi 2018

HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI U SURADNJI S „POROM“ KKŽ PRIPREMIO PROJEKTNI PRIJEDLOG „STAROST NAS POVEZUJE“

jacanje kapaciteta logo 214x153

HCK Gradsko društvo Crvenog križa Križevci je u suradnji s „POROM“ KKŽ pripremio i prijavio projektni prijedlog „Starost nas povezuje“. Projektni prijedlog prijavljen je na natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga-faza I“ koji je objavljen u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a sredstva za financiranje predviđena su iz Europskog socijalnog fonda.

Projektni prijedlog „Starost nas povezuje“ usmjeren je na pomoć i podršku starijim osobama na području Grada Križevaca i Općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno. Projektom je planirano održavanje raznih aktivnosti i radionica za starije osobe; dnevne aktivnosti, sportsko-rekreativne aktivnosti, radno-okupacijske i društvene aktivnosti, savjetovanja o zdravlju te okrugli stolovi i izrada stručnih publikacija na temu Alzheimerove bolesti. Također se projektom predviđa nabava vozila za prijevoz starijih osoba, čime će se direktno doprinijeti povećanju kvalitete socijalnih usluga na navedenom području.

Prijavitelj je HCK Crveni križ Križevci, a partneri su Grad Križevci i HCK Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Projekt je vrijedan nešto više od 1,4 milijuna kuna.

IMG 7335

logos 1

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci