22 svi 2018

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03. Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora u obliku vaučera za pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Predmet Poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, a s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu, a to su:

  • testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • demonstracijske aktivnosti,
  • stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 75.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.000,00 kuna. Ukupan iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 50.000.000,00 kuna.

Prijave se zaprimaju od 21. lipnja 2018. godine putem sustava eFondovi.

Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

OBJAVLJENA PRVA IZMJENA POZIVA „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03, kojom se, između ostalog, mijenja početak zaprimanja projektnih prijedloga s 21. lipnja 2018. godine na 02. srpnja 2018. godine.

Detaljnije informacije o navedenom Pozivu, izmijenjenu natječajnu dokumentaciju te prezentaciju s informativne radionice možete pronaći OVDJE.

 

 

OBJAVLJENA DRUGA IZMJENA POZIVA „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je drugu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, Specifičnog cilja 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Navedenom izmjenom mijenja se Prilog 4. Obrazac ugovora o pružanju usluga.

Detaljnije informacije o Pozivu i izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

 

OBJAVLJENA TREĆA IZMJENA POZIVA „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je treću izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za MSP-ove. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 5. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama 3. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Detaljnije informacije o Pozivu i izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

 

OBJAVLJENA ČETVRTA IZMJENA POZIVA „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE“

Uvažavajući okolnosti nastale uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je četvrtu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“.

Izmjenom Poziva se, između ostalog, krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31. prosinca 2020. godine u 11 sati ili  do iskorištenja sredstava.

U okviru 4. izmjene Poziva, izmijenjeni su dokumenti Upute za prijavitelje i Sažetak Poziva, sukladno produljenju roka zaprimanja projektnih prijedloga. Također, izmijenjen je Obrazac 2. Izjava prijavitelja temeljem pojašnjenja i prakse definirane kroz odgovore na pitanja potencijalnih prijavitelja u sklopu službene komunikacije Poziva (točka 3.4 Uputa za prijavitelje), te u skladu sa preostalom važećom dokumentacijom Poziva.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Četvrta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Detaljnije informacije o Pozivu i izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

 

OBJAVA PETE IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je petu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03.

Izmjenom Poziva se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 30. lipnja 2021. godine u 11 sati ili do iskorištenja sredstava.

U okviru 5. izmjene Poziva, uz manje izmjene u natječajnoj dokumentaciji koje se odnose na ažuriranje zakonodavnog okvira izmijenjeni su dokumenti Upute za prijavitelje i Sažetak Poziva, sukladno produljenju roka zaprimanja projektnih prijedloga.

Prethodna verzija dokumentacije prestaje biti važeća.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVLJEN NAJNOVIJI SET PITANJA U SKLOPU POZIVA INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci