24 svi 2018

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ODOBRILO 2.000.000,00 KUNA ZA SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA LOKALNE RAZVOJNE EU PROJEKTE

Dana 23. svibnja 2018. godine župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i ravnateljica „PORE“ KKŽ Melita Birčić zajedno s načelnicima, zamjenicima načelnika te predstavnicima gradova sudjelovali su na potpisivanju Ugovora za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Konačnom odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za lokalne razvojne EU projekte jedinicama lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno je ukupno 2.000.000,00 kuna, dok je na razini Republike Hrvatske potpisano 264 ugovora ukupne vrijednosti 57.000.000,00 kuna. Na Poziv je bilo prijavljeno ukupno 578 projektnih prijedloga, 353 projekta komunalne infrastrukture i 225 projekata socijalne infrastrukture, a sredstva su dodijeljena za 264 najkvalitetnija projekta koje će biti moguće kandidirati na ESI fondove ili na druge trenutno raspoložive financijske mehanizme.

Ugovore s ministricom Žalac potpisali su župan Koprivničko-križevačke županije, predstavnici Gradova Križevaca i Đurđevca te Općina Kalnik, Kloštar Podravski, Ferdinandovac, Gornja Rijeka, Gola, Hlebine, Sokolovac, Đelekovec, Legrad i Drnje.

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova je pokrenut kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije. Ovim se Programom želi pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, temeljene na strateškim razvojnim dokumentima.

Poziv za iskaz interesa po navedenom Programu bio je objavljen 18. rujna 2017. godine na web stranici „PORE“ KKŽ, a temeljem sklopljenog Sporazuma o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i „PORE“ KKŽ. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema indeksu razvijenosti te jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II skupinu prema indeksu razvijenosti. Tijekom cijelog razdoblja trajanja Poziva „PORA“ KKŽ kontinuirano je informirala potencijalne prijavitelje te im davala upute i pojašnjenja u skladu sa Smjernicama i pisanim naputcima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Listu odabranih projekata možete vidjeti OVDJE.

 

MinistarstvoIMG e7e668c04e94c59f51b125c87a4792ca V copyIMG fb1e69aa0e443e675bb08c0e4b8e61f8 V

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci