24 sij 2018

ODRŽANA PREZENTACIJA KREDITNIH MOGUĆNOSTI HBOR-a ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

jacanje kapaciteta logo 214x153

U utorak, 23. siječnja 2018. godine u prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je prezentacija za predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije na temu kreditnih programa HBOR-a namijenjenih kreditiranju EU projekata. Organizator prezentacije bile su Koprivničko-križevačka županija i „PORA“ KKŽ, a prezentaciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren sa zamjenicima i suradnicima te načelnici i predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije. Prezentacija je održana u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.

Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvoj, gospodin Josip Grgić te gđa Senka Jurković prezentirali su kreditne linije koje HBOR nudi javnom sektoru odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za predfinanciranje i sufinanciranje tijekom provedbe EU projekata.

Svim prisutnima se također obratila ravnateljica „PORE“ KKŽ Melita Birčić koja je naglasila ulogu „PORE“ KKŽ u pripremi i provedbi EU projekata za jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije. „PORA“ KKŽ pruža besplatno svu potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć JLS-ima tijekom pripreme njihovih razvojnih projekata za natječaje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Naime, od 16 jedinica lokalne samouprave iz KKŽ koje su dobile ukupno 52,3 milijuna kuna na natječaju u okviru Operacije 7.2.2. za modernizaciju nerazvrstanih cesta, za njih tri je „PORA“ KKŽ pripremila cjelokupnu projektnu prijavu na navedeni natječaj u vrijednosti od 11,7 milijuna kuna.

 

logos 1

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci