30 sij 2018

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Obavještvamo vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iskazom...

[ Pročitaj više... ]
30 sij 2018

OTVORENO E-SAVJETOVANJE ZA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU ( TURIZAM, TRGOVINA )“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom...

[ Pročitaj više... ]