05 ruj 2017

„PORA“ KKŽ ODRŽALA RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OPĆINE DRNJE

Dana 04. rujna 2017. godine „PORA“ KKŽ održala je radni sastanak s predstavnicima Općine Drnje. Radnom sastanku nazočio je načelnik Općine Petar Dombaj sa suradnicima, a tema radnog sastanka bili su strateški dokumenti jedinica lokalne samouprave i njihova provedba, planirani razvojni projekti i njihov unos u bazu razvojnih projekata MRRFEU-a, mogućnosti financiranja razvojnih projekata iz ESI fondova te korištenje Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Razgovaralo se o razvojnim projektima Općine koji se nalaze u stateškom dokumentu Programu ukupnog razvoja Općine Drnje 2015.-2020., a načelnik Općine Drnje naglasio je između ostalih da je uređenje kompletne infrastrukture osnovni prioritet Općine u daljnjem razvoju čime će se doprinijeti poboljšanju standarda života stanovnika ove općine.

Ravnateljica „PORE“ KKŽ istaknula je ulogu PORE kao regionalnog koordinatora i središnje ustanove za koordinaciju upravljanja razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji te uputila poziv predstavnicima Općine da koriste savjetodavnu podršku „PORE“ KKŽ za pripremu i provedbu EU projekata.

Radni sastanak održan je u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“, a kroz naredno razdoblje „PORA“ KKŽ će održati sastanke i s ostalim jedinicama lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije s ciljem informiranja o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova čime će se pridonijeti većoj apsorpciji EU sredstava u Koprivničko-križevačku županiju.

drnje1drnje2

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci