01 ruj 2015

PARTNERSTVO ZA SVE

Nositelj projekta je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Projektni partner je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci.

Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 31.703,72 EUR.

Sufinanciranje od strane EU je 94,61%.

Izvor financiranja je instrument pretpristupne pomoći IPA, operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. godina, natječaj: ”Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II”.

Opći cilj projekta je unapređenje i razvoj tržišta rada u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije sa ciljem pripreme novih razvojnih projekata u području razvoja ljudskih potencijala.

Projektne aktivnosti su izrada strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020., 4 koordinacijska sastanka za jačanje partnerstva LPZ-a KKŽ, 6 jednodnevnih radionica (projektnih klinika) za razvijanje i pripremu novih projektnih ideja za kandidiranje na natječaje u okviru Europskog socijalnog fonda, 1 trodnevni trening za članove LPZ-a KKŽ na temu strateškog planiranja i PCM-a, organizacija studijskog puta u Austriju – primjer dobre prakse, 1 trodnevni trening za visokoobrazovane mlade nezaposlene osobe na temu PCM-a, upravljanje projektom i vidljivost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

logicii

Ova publikacija izrađena je u okviru projekta ”Partnership for all” kojeg je sufinacirala Europska unija.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija o Operativnom programu www.esf.hr.

>> ROLL-UP 

>> LETAK

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci