22 lis 2014

ODRŽANA DVODNEVNA RADIONICA ”IZRADA STUDIJA PREDIZVEDIVOSTI/STUDIJA IZVEDIVOSTI/ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI” U OKVIRU POTPROGRAMA V.

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, dana 20. i 21. listopada 2014. godine u organizaciji PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je dvodnevna edukacija „Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi”.

Edukacija je održana u prostorima PORE Razvojne agencije, a prisustvovalo joj je 20-tak sudionika, predstavnika regionalnog koordinatora PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, predstavnika regionalnog koordinatora Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e te predstavnika institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije.

Cilj edukacije je jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora te stjecanje stručnih znanja s područja izrade cost benefit analiza te studija predizvedivosti i studija izvedivosti.

Tijekom prva dva dana edukacije polaznici su upoznati s ciljevima, sadržajem i metodologijom izrade analize troškova i koristi, studija predizvedivosti i studija izvedivosti, kao i sa svim elementima potrebnim tijekom izrade navedenih dokumenata.

Sljedeća 2 dana edukacije održat će se 05. i 06. studenog 2014. godine u organizaciji Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e u Čakovcu.

Izvođač edukacije bila je Logička Matrica d.o.o.

 

IMG 4015 -IMG 4019 -IMG 4037 -IMG 4043 -

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci