17 lis 2014

ODRŽANA RADIONICA ”EDUKACIJA O EU FONDOVIMA ZA POTREBE GOSPODARSTVA” U OKVIRU PROVEDBE POTPROGRAMA V. MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU U ĐURĐEVCU

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je u suradnji s LAG-om Podravina 16. listopada 2014. godine u Đurđevcu organizirala radionicu na temu ”Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva”.

Cilj radionice je bio informirati predstavnike privatnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije o aktualnim natječajima iz EU fondova, upoznati ih s načinom popunjavanja prijavnih obrazaca, obrazaca proračuna te im pružiti konkretnu stručnu pomoć za pripremu i apliciranje EU projekata na fondove EU.

Na početku radionice sudionici su upoznati sa raspoloživim EU izvorima financiranja u financijskom razdoblju 2014.-2020. kao i razlikama između Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Programa Unije. U nastavku su prezentirani aktualni natječaji iz EU fondova odnosno predstavljen je natječaj iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa ”Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013. – ”Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” te natječaj iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa „Regionalna konkurentnost” 2007.-2013. – ”Poboljšanje informacijsko-komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”.

U nastavku je detaljno objašnjen način popunjavanja prijavnog obrasca A u online MIS sustavu na konkretnom primjeru.

Izvođač edukacije je bila PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

IMG 3957 - CopyIMG 3961 - CopyIMG 3969 - CopyIMG 3973 - Copy

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci