15 lis 2014

NAJAVA RADIONICE ”IZRADA STUDIJA PREDIZVEDIVOSTI/STUDIJA IZVEDIVOSTI/ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI” U OKVIRU POTPROGRAMA V. MINISTARSTVA REGIONARNOG RAZVOJA I FONDOVA EU

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja dana 20. i 21. listopada 2014. godine organizira dvodnevnu radionicu pod nazivom ”Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi”.

Radionica će se održati za jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora s područja Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, te predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave u okviru Potprograma V. ”Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”.

Cilj edukacije je jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora PORE i REDEA-e te ostalih sudionika iz navedenog područja.

Izvođač edukacije će biti Logička matrica d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci