26 ruj 2014

ODRŽANA RADIONICA I PROJEKTNA KLINIKA „PRIPREMA PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE“ U OKVIRU PROVEDBE POTPROGRAMA V. ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je 26. rujna 2014. godine organizirala radionicu i projektnu kliniku na temu „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske Unije” za organizacije civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije.

Na početku radionice sve prisutne je pozdravio zamjenik župana g. Ivan Pal nakon čega su uslijedile prezentacije.

Sudionici radionice su upoznati sa raspoloživim EU izvorima financiranja u financijskom razdoblju 2014.-2020. kao i razlikama između Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Programa Unije. Prezentirani su aktualni Pozivi iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013. kao i natječaj za građanske akcije Regionalne zaklade za lokalni razvoj ”ZAMAH” ”Naš doprinos zajednici”.

Nakon navedenih prezentacija, održana je projektna klinika s predstavnicima organizacija civilnog društva s područja Koprivničko-križevačke županije s ciljem osmišljavanja i razrade konkretnih projektnih ideja.

IMG 3545IMG 3535

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci