29 ruj 2014

KREDITI ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE UZ TRI POSTO KAMATA

Dana 25. rujna 2014. godine na 184. sjednici Vlade Republike Hrvatske, prihvaćen je program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta “Kreditom do uspjeha 2014”, od kojeg očekuje lakše financiranje poduzetničkih pothvata i poboljšanje njihove likvidnosti.

Program je usmjeren smanjenju kamata i poboljšanju dostupnosti izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti malih i srednjih tvrtki, a provodi se kroz dvije mjere odnosno dvije kreditne linije. Prva je “Kreditom do konkurentnosti”, u okviru kojeg će se odobravati krediti u visini od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna, kod kojeg poslovne banke mogu iskazati maksimalnu kamatu od 7%, ali će država subvencionirati kamatu u iznosu od 2% za namjenu kredita vezanu uz obavljanje proizvodne djelatnosti i jedan postotni bod za namjenu kredita uz obavljanje uslužne djelatnosti. Županije i gradovi također će subveniconirati kamatu na te kredite u istom iznosu, pa bi kamata za krajnje korisnike mogla biti 3%.

Druga kreditna linija unutar prihvaćenog programa je “Kreditom do uspješnog poslovanja”, koji se odnosi na likvidnost tvrtki, a njegova je prednost što će se davati bez posebnih hipoteka odnosno nekretnina koje se daju za zalog.

U okviru toga odobravat će se krediti u visini od 30.000,00 do 200.000,00 kuna, uz maksimalnu kamatnu stopu poslovnih banaka od 8%, ali Ministarstvo poduzetništva i obrta osigurat će subvencioniranje kamate od 5%, pa će kamata za krajnjeg korisnika biti 3%.

Više informacija o navedenim kreditnim linijama možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=958.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci