17 ruj 2014

ODRŽANA 20. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“ RAZVOJNE AGENCIJE PODRAVINE I PRIGORJA

Upravno vijeće „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji održalo je 16. rujna 2014. godine 20. sjednicu na kojoj je donesena...

[ Pročitaj više... ]
17 ruj 2014

ODRŽANA EDUKACIJA „PRIMJENA MODELA UGOVORA FIDIC U HRVATSKOJ“ U OKVIRU POTPROGRAMA V.

U okviru Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je dana...

[ Pročitaj više... ]
17 ruj 2014

ODRŽANA PREZENTACIJA NATJEČAJA „OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT“

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je u okviru provedbe aktivnosti Potprograma V. “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske...

[ Pročitaj više... ]