29 stu 2013

POZIV NA DRUGE PARTNERSKE KONZULTACIJE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv zainteresiranoj javnosti na dostavu komentara i mišljenja na prijedlog strategije i područja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za razdoblje 2014-2020. godine. Slijedom navedenog od 4.-6. prosinca 2013. godine u Hotelu Westin u Zagrebu organizira druge Partnerske konzultacije pod nazivom „Hrvatska i fondovi Europske unije 2014-2020.: Ulaganje u budućnost”, te poziva sve zainteresirane partnere i javnost na sudjelovanje u konzultacijama.

Time se nastavlja proces savjetovanja započet u lipnju 2013., a koji je vezan uz planiranje i programiranje europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za financijsko razdoblje Europske unije 2014-2020. godine.
Prijedlog strategije i područja ulaganja rezultat su opsežne pripreme i angažmana različitih dionika koji su uključeni u sam postupak programiranja kroz rad Koordinacijskog povjerenstva i Tematskih radnih skupina.

Prijedlozi za ulaganja iz strukturnih i investicijskih fondova pripremljeni su sukladno zakonodavnim prijedlozima za Kohezijsku politiku i Zajedničkom strateškom okviru poštujući zajedničke europske ciljeve strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

Sve potrebne informacije možete pronaći na sljedećoj web stranici:                               http://www.mrrfeu.hr/default.aspxid=1789&pregled=1&gadatum=27.11.2013%  2008:31:23

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci