14 stu 2013

ODRŽANA TRODNEVNA RADIONICA „NA TEMU VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM – PCM”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske...

[ Pročitaj više... ]