06 stu 2013

ODRŽANA DVODNEVNA EDUKACIJA NA TEMU „JAVNA NABAVA U KONTEKSTU KORIŠTENJA EU FONDOVA (PRAG I NACIONALNO ZAKONODAVSTVO)”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske...

[ Pročitaj više... ]
06 stu 2013

UPRAVNO VIJEĆE „PORE“ ODRŽALO 7. SJEDNICU

Upravno vijeće „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji održalo je 05. studenoga 2013. godine 7. sjednicu. Na sjednici je usvojen...

[ Pročitaj više... ]