14 stu 2013

ODRŽANA TRODNEVNA RADIONICA „NA TEMU VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM – PCM”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dana 12, 13. i 14. studenog 2013. godine u Križevcima održala je posljednju sedmu po redu radionicu na temu „Vještine upravljanja projektnim ciklusom” s naglaskom na strateško planiranje.

Trodnevnoj radionici prisustvovalo je dvadesetak predstavnika institucija s područja grada Križevaca. Cilj edukacije bio je ojačati kapacitete sudionika kako bi samostalno pripremali i provodili projekte sufinancirane EU sredstvima.

Prvi dan seminara bio je posvećen procesima strateškog planiranja u razdoblju 2014-2020, povezanosti strateškog planiranja s proračunom, dionicima u strateškom planiranju, razinama planiranja, te su sudionici bili upoznati s EU/ESI fondovima, procesom programiranja u RH i Operativnim programima u RH.

Sljedeća dva dana naglasak je bio na pripremi projekata po metodologiji Project cycle managementa, započelo se uvodom u projektni ciklus te izradom stabla problema i stabla ciljeva temeljenih na konkretnim projektnim idejama polaznika, te razradom logičke matrice i proračunom projekta. Zatim se polaznicima prezentirao PRAG priručnik o pravilima sekundarne nabave u EU projektima te natječaji za bespovratna sredstva iz EU fondova (Upute za prijavitelje), ukazalo im se na najčešće pogreške u pripremi projekata te su im dani praktični savjeti vezano za izvješčivanje i provedbu EU projekata. Izvođač edukacije bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Ovom radionicom PORA je uspješno provela sve predviđene aktivnosti u okviru Potpograma V, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU; što je uključivalo provedbu ukupno sedam sektorskih radionica na temu ˶Vještine upravljanja projektnim ciklusom s naglaskom na strateško planiranje”, te edukacije na teme: ˶Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi” (u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje), ˶Javna nabava (PRAG) i nacionalno zakonodavstvo” i ˶NATURA 2000 i EU fondovi”.

1pcm kz12.11.2013jpg2pcmkz13.11.2013jpg3pcm kz14.11.2013jpg 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci