12 stu 2013

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE POZIVA NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U SVRHU PROCJENE OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020., a savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u kontekstu određivanja sadržaja strateške studije, potrajat će do 8. prosinca 2013. godine.
Opći ciljevi koji se trebaju postići Operativnim programom iz područja konkurentnosti i kohezije su: ulaganja primarno u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) te potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020. obuhvatit će aktivnosti iz deset tematskih ciljeva predviđenih Uredbom Europske komisije o Strukturnim instrumentima za razdoblje 2014-2020.
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija;
2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika;
4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim
sektorima;
5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima;
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa;
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne
mreže;
8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage;
9. Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva;
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje.

Financiranje Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020. predviđeno je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Predviđeni prostorni obuhvat Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020. je cijelo područje Republike Hrvatske.
Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje te time pridonesete što boljem definiranju strateških prioriteta Republike Hrvatske. Sve informacije nalaze se na sljedećoj web stranici: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1763.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci