11 lis 2013

POZIV NA INTERVJU ZA RADNO MJESTO PROJEKT MENADŽERA ZA PROJEKTNE PRIJEDLOGE EU I NACIONALNIH FONDOVA

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za novo zapošljavanje, raspisivanje natječaja i izbor jednog kandidata na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova KLASA: 021-06/13-01/08, URBROJ: 2137-25-13-06 od 17. rujna 2013. Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova upućuje

POZIV NA INTERVJU

Dana 14. listopada 2013. (ponedjeljak) u zgradi „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja, dvorana na prvom katu, Florijanski trg 4, Koprivnica s početkom u 9,00 sati, održat će se intervju kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova, a temeljem Oglasa za radno mjesto Projekt menadžera za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova od 24. rujna 2013. godine na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati/tkinje koji su zadovoljili znanje na testu i mogu pristupiti intervjuu su:

1. SUZANA HIRJANIĆ
2. PETRA BAGARIĆ
3. IVA ČMRLEC
4. MAJA MAĐERIĆ BALENT
5. IDA KOVAČ
6. KRISTINA KOTIŠČAK
7. IRENA ŠTURM
8. INES BEDENEK
9. ANA BILJEŠKO
10. MARIO GRABROVEC

Kandidati/tkinje koji pristupe intervjuu dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Kandidati/tkinje koji neće moći dokazati identitet neće moći pristupiti intervjuu te će se smatrati da su povukli svoju prijavu na Oglas.
Ako kandidat/tkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je prijava na Oglas povučena.
Intervju će provoditi Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova.
Ovaj Poziv objavit će se na web stranici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji www.pora.com.hr.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:
Opis poslova radnog mjesta Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova:
Prati procese vezane za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, prati objavu natječaja u ministarstvima i državnim fondovima, prati natječaje i propise EU, samostalno izrađuje projekte koji se kandidiraju za sredstva EU, vodi prekogranične i međunarodne projekte, pruža stručnu pomoć pri izradi projekata koji se kandidiraju za sredstva EU, priprema izvješća o provedbi programa i projekata financiranih od strane EU, obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja.

Intervju za kandidate/tkinje:
1. Intervju se provodi za one kandidate koji su zadovoljili znanje na testu. Intervju provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova.
2. Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u „PORI” Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
3. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom zbroju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
4. Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
5. Svi kandidati/tkinje koji su pristupili intervjuu bit će obaviješteni o rezultatima izbora kandidata za predmetno radno mjesto.

Izvori za pripremu za intervju:
1. Web stranica „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – www.pora.com.hr
2. Web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU – www.mrrfeu.hr
3. Web stranica www.strukturnifondovi.hr
4. Web stranica Središnja agencija za financiranje i ugovaranje www.safu.hr

„PORA” Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Projekt menadžer za projektne prijedloge EU i nacionalnih fondova

KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 2137-25-13-06

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci