06 ruj 2013

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DRUGE RADIONICE NA TEMU „VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM”

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja temeljem provedbe aktivnosti u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije „Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU” organizira dana 10, 11. i 12. rujna 2013. godine u Križevcima drugu radionicu na temu „Vještine upravljanja projektnim ciklusom” s naglaskom na strateško planiranje.

Trodnevna radionica namijenjena je jačanju kapaciteta predstavnika obrazovnog sustava na lokalnoj i regionalnoj razini na području Koprivničko-križevačke županije kako bi mogli samostalno pripremati i provoditi projekte sufinancirane EU sredstvima.

Izvođač edukacije će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci