02 ruj 2013

ODRŽANA TRODNEVNA RADIONICA NA TEMU VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT CYCLE MANAGEMENT U OKVIRU POTPOGRAMA V.

PORA Razvojna agencija kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU organizirala je u razdoblju od 28. do 30. kolovoza 2013. godine prvu trodnevnu edukacija pod nazivom „Vještine upravljanja projektom – project cycle management” s naglaskom na strateško planiranje. Edukacija je održana u prostorima PORE Razvojne agencije u Koprivnici.

Edukaciji je prisustvovalo petnaestak djelatnika lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije. Cilj edukacije bilo je jačanje kapaciteta djelatnika lokalne i regionalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije za samostalnu pripremu i provedbu projekata sufinanciranih EU sredstvima.

Prvi dan seminara prisutne se upoznalo s obilježljima procesa strateškog planiranja u razdoblju 2014-2020, povezanosti strateškog planiranja s proračunom, dionicima u strateškom planiranju, razinama planiranja te im je dan presjek EU/ESI fondova. Ujedno ih se upoznalo s procesom programiranja u RH, te Operativnim programima u RH.

Sljedeća dva dana edukacije bila su posvećena pripremi projekata po metodologiji Project cycle managementa, započelo se uvodom u projektni ciklus te izradom stabla problema i stabla ciljeva temeljenih na konkretnim projektnim idejama polaznika te razradom logičke matrice i proračunom projekta. Potom se polaznicima prezentirao PRAG priručnik o pravilima sekundarne nabave u EU projektima te natječaji za bespovratna sredstva iz EU fondova (Upute za prijavitelje), ukazalo im se na najčešće pogreške u pripremi projekata te su im dani praktični savjeti vezano za izvješčivanje i provedbu EU projekata.

Izvođač seminara bila je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

vjestine upravljanja radionica 01vjestine upravljanja radionica 02vjestine upravljanja radionica 03

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci