19 stu 2008

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI U OKVIRU PROGRAMA CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013

U okviru programa CIP objavljena su tri Javna poziva:

– PROINNOEurope – Poticanje transnacionalne suradnje

u poticanju inovacija

– „Mreže javnih nabava kao potpora vodećoj tržišnoj

inicijativi: poticanje zahtjeva za inovativna dobra i usluge”

– EuropeINNOVA

Javni poziv PROINNOEurope obuhvaća dva područja djelovanja:

1. INNO-Nets – mjera 1 – INNO-partnerski forum

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

3.000.000,00 Eura)

– mjera 2 – Bolje politike i instrumenti poticanja klastera svjetskog ranga

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 2.500.000,00 Eura)

– mjera 3 – Bolje politike i instrumenti poticanja inovacija u uslugama

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 3.000.000,00 Eura)

– mjera 4 – Bolje politike i instrumenti poticanja eko-inovacija

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 3.000.000,00 Eura)

2. INNO-Akcije – mjera 5 – Europski inovacijski tjedni

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

2.500.000,00 Eura)

– mjera 6 – Europska inicijativa izvrsnosti u organizaciji klastera

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 1.500.000,00 Eura)

Prihvatljivi prijavitelji za sve od navedenih šest mjera unutar ovog Javnog poziva su konzorciji od najmanje 3 različita partnera iz tri različite prihvatljive zemlje – zemlje članice EU, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Albanija i Izrael. Prijaviti se mogu tijela javnog sektora, regionalne ili lokalne vlasti, te inovacijske agencije ili druge organizacije koje potiču inovacije.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. veljače 2009. godine, dok projekt može trajati maskimalno 36 mjeseci. Mjere 1, 2, 3 i 4 sufinanciraju se po ovom Javnom pozivu do 95%, dok mjere 5 i 6 pokrivaju do 50% opravdanih troškova projekta.

Javni poziv „Mreže javnih nabava kao potpora vodećoj tržišnoj inicijativi: poticanje zahtjeva za inovativna dobra i usluge” ima za cilj dotaknuti područja na kojima se javni sektor pojavljuje kao većinski kupac i na kojima postoje naručitelji iz javnog sektora koji su sofisticirani i traže inovativna rješenja, proizvode i usluge.

Prijaviti se mogu tijela javnog sektora, regionalne ili lokalne vlasti, te tijela osnovana od strane navedenih tijela koja uključuju najmanje tri tijela iz tri različite zemlje (zemlje članice EU, Švicarske, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Hrvatske, Makedonije, Turske i zemlje koje su potpisale ugovor o pristupanju Programu CIP).

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 27. veljače 2009. godine, a maksimalno trajanje projekta je 36 mjeseci. Sufinanciranje u okviru Javnog poziva je do 95%, odnosno maksimalno 1.000.000,00 Eura po projektu.

Javni poziv EuropeINNOVA obuhvaća četiri područja djelovanja:

1. Europska inovacijska platforma za klastere

– mjera 1 – partnerstvo klastera za Europsku inovacijsku

platformu za klastere

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

2.500.000,00 Eura)

– mjera 2 – 2. faza Europskog klastera observatorija

unutar Europske inovacijske platforme za klastere

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

3.000.000,00 Eura)

2. Europska inovacijska platforma za usluge usmjerene na znanje

– mjera 3 – sektorska partnerstva za Europsku inovacijsku

platformu za klastere unutar usluga usmjerenih na znanje

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

2.000.000,00 Eura)

3. Europska inovacijska platforma za eko-inovacije

– mjera 4 – sektorska partnerstva za Europsku inovacijsku

platformu za eko-inovacije

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

2.834.000,00 Eura)

– mjera 5 – osnivanje observatorija za eko-inovacije unutar

Europske inovacijske platforme za eko-inovacije

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

2.000.000,00 Eura)

– mjera 6 – jačanje šire eko-inovacijske zajednice unutar

Europske inovacijske platforme za eko-inovacije

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

500.000,00 Eura)

4. Promocija neispitanih alata i uslužnih koncepata za podršku inovacijama

– mjera 7 – promocija neispitanih alata i uslužnih koncepata

za podršku inovacijama

(maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je

1.000.000,00 Eura)

Unutar mjere 1 prihvatljivi prijavitelji moraju biti minimalno tri organizacije klastera iz najmanje tri različite zemlje – zemlje članice EU, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Albanija i Izrael.

Unutar mjera 3 i 4 prihvatljivi prijavitelji moraju biti minimalno tri nacionalne ili regionalne vlasti uključene u financiranje ili upravljanje inovacijskog programa. Za mjere 3 i 4 prijaviti se mogu tijela javnog sektora, regionalne ili lokalne vlasti, te inovacijske agencije ili druge organizacije koje potiču inovacije.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 12. veljače 2009. godine, a maksimalno trajanje projekta je 36 mjeseci. Postotak sufinanciranja za mjere 1, 3 i 4 su 65%, dok je za mjere 2, 5, 6 i 7 sufinanciranje maksimalno do 95%.

Sva dokumentacija potrebna za podnošenje projektnih prijedloga dostupna je na web adresi: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/calls_prop.htm

Za sve detaljnije informacije i potrebnu stručnu pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci