07 stu 2007

SEMINAR O PREKOGRANIČNOJ SURADNJI MAĐARSKE I HRVATSKE U KAPOŠVARU

Predstavnici Koprivničko-križevačke županije prisustvovati će dvodnevnom informativnom seminaru na temu: «Sadašnje stanje i aktualnosti Programa prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske 2007-2013.» koji će se 15. i 16. studenog 2007....

[ Pročitaj više... ]