27 ožu.

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA U OPĆINI SVETI IVAN ŽABNO

Dana 27. ožujka u Općini Sveti Ivan Žabno održan je radni sastanak na temu realizacije razvojnih projekata i raspoloživih izvora financiranja. Sastanku su ispred Općine Sveti Ivan Žabno prisustvovali...

[ Pročitaj više... ]
26 ožu.

OBILAZAK PRIMJERA DOBRE PRAKSE U POLJSKOJ U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE KAPACITETA DIONIKA REGIONALNOG RAZVOJA ZA APSORPCIJU EU SREDSTAVA U KKŽ“

Djelatnice PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u periodu od 18. do 21. ožujka 2019. godine obišle su brojne primjere dobre prakse u Poljskoj. Studijsko putovanje organizirano je u...

[ Pročitaj više... ]
26 ožu.

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA U OPĆINI ĐELEKOVEC

Dana 26. ožujka u Općini Đelekovec održan je radni sastanak na temu realizacije razvojnih projekata i raspoloživih izvora financiranja. Sastanku su prisustvovale zamjenica načelnice Općine Đelekovec Marina Mihalec i...

[ Pročitaj više... ]
26 ožu.

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA U OPĆINI LEGRAD

Dana 26. ožujka u Općini Legrad održan je radni sastanak na temu realizacije razvojnih projekata i raspoloživih izvora financiranja. Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić sa suradnicama...

[ Pročitaj više... ]
25 ožu.

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA U OPĆINI NOVIGRAD PODRAVSKI

Dana 25. ožujka u Općini Novigrad Podravski održan je radni sastanak na temu realizacije razvojnih projekata i raspoloživih izvora financiranja. Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek...

[ Pročitaj više... ]
25 ožu.

ODRŽAN RADNI SASTANAK NA TEMU REALIZACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA U OPĆINI VIRJE

Dana 25. ožujka u Općini Virje održan je radni sastanak na temu realizacije razvojnih projekata i raspoloživih izvora financiranja. Sastanku su ispred Općine Virje prisustvovali načelnik Mirko Perok i...

[ Pročitaj više... ]
25 ožu.

PRIJAVE ZA DIGITALNI KATALOG SEOSKOG TURIZMA MOJ-SEOSKI.HR

Ministarstvo turizma izradilo je aplikaciju moj-seoski.hr s ciljem uspostave digitalnog kataloga seoskog turizma Republike Hrvatske. Svrha izrade aplikacije, koja je sastavni dio mrežnih stranica Ministarstva turizma i Hrvatske turističke...

[ Pročitaj više... ]
21 ožu.

U OPĆINI GOLA ODRŽAN RADNI SASTANAK HRVATSKIH I MAĐARSKIH PARTNERA

Dana 21. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Gola održan je radni sastanak projektnih partnera za prijavu projekata na Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje...

[ Pročitaj više... ]
21 ožu.

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA “BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE” U KALINOVCU

Dana 21. ožujka 2019. godine održana je početna konferencija projekta „Brižne žene Podravske“ koji se provodi u okviru Programa Zaželi, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. PORA Regionalna...

[ Pročitaj više... ]
20 ožu.

IZRADA STRATEGIJE: HRVATSKA POLJOPRIVREDA NAKON 2020.

Ministarstvo poljoprivrede započelo je izradu strateških dokumenata kojima će se odgovoriti na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine. Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja...

[ Pročitaj više... ]