24 svi 2021

OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU REVIZIJE PREPORUKE VIJEĆA EU-A O MOBILNOSTI MLADIH VOLONTERA UNUTAR EU-A I UKLANJANJU PREPREKA ZA MEĐUNARODNO VOLONTIRANJE

Cilj Preporuke je ukloniti prepreke za volontiranje u Europi, povećati kapacitet za pružanje mogućnosti za volontiranje, smanjiti prepreke sudjelovanju, posebno za skupine u nepovoljnom položaju i povećati priznavanje stečenih vještina. Preporuka Vijeća iz 2008. trenutno je i dalje aktualna, no u 2021. planirana je njezina revizija, a u okviru javnih savjetovanja svi građani pozvani su izraziti svoja stajališta o aspektima prava i politika EU-a prije nego što Komisija finalizira svoje prijedloge.

Revizija koju je predvidjela Komisija imala bi za cilj prevladati, odnosno izbjeći administrativne, pravne i financijske prepreke, posebno za mlade koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, uključujući i program Europske snage solidarnosti, te koji imaju drugačiji pravni status u kontekstu prekograničnih aktivnosti. Revizijom preporuka također se nastoji pojasniti očekivanja od organizacija uključenih u projekte koji obuhvaćaju više država te pomoći organizacijama u izgradnji kapaciteta za provedbu sigurnih i visokokvalitetnih aktivnosti sa stvarnom edukativnom vrijednošću.

Javno savjetovanje otvoreno je do 21. srpnja 2021. godine, a više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci