05 ruj 2023

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA NATJEČAJ ZA DAVANJE ZAKUPA PRAVA LOVA

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni Natječaj za davanje zakupa prava lova za sljedeća lovišta:

  • VI 101 – Križevci
  • VI 131 – Mali Kalnik
  • VI 132 – Kalnik
  • VI 133 – Marinovec
  • VI 134 – Gregurovec
  • VI 135 – Veliki Potočec
  • VI 136 – Carevdar
  • VI 137 – Veliki Raven
  • VI 138 – Bukovje
  • VI 139 – Sveti Ivan Žabno

Zakup prava lova može se dati pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku):

a) koja ima sjedište na području Republike Hrvatske i registrirana je za obavljanje lova,

b) kojoj nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja navedenog u članku 92. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18., 32/19. i 32/20.) dok traje sigurnosna mjera odnosno dok ne nastupi rehabilitacija po sili zakona,

c) koja je podmirila sve obveze iz prijašnjih ugovora o pravu lova,

d) kojoj ugovor o pravu lova nije prestao u slučajevima iz članka 28. stavka 1. točaka 2. i 3. i članka 39. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o lovstvu.

Rok za podnošenje prijava je 04. listopada 2023. godine do 15,00 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci