04 ruj 2023

USVOJEN NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023.-2030.

Usvojen je  Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023.-2030. Donošenjem Nacionalnog akcijskog plana Republika Hrvatska odgovara na inicijativu Europske Komisije te nastoji postići što kvalitetniji odgovor hrvatskog ekološkog sektora na izazove Europskog zelenog plana i Europske strategije od polja do stola kao i odgovarajući doprinos zajedničkom europskom cilju od 25 % ekoloških poljoprivrednih površina do 2030. godine.

Donošenjem nacionalnih akcijskih planova za sektor ekološke poljoprivrede dopunjuju se aktivnosti predviđene Strateškim planom u područjima na koja se Strateški plan izravno ne odnosi, a usko su vezana uz sektor ekološke poljoprivrede. Ekološka poljoprivreda je alternativni način proizvodnje hrane u kojem se prirodni resursi i procesi koriste na održivi način te predstavlja rješenje za održivi prehrambeni sustav uz očuvanje okoliša i bioraznolikosti. 

Nacionalni akcijski plan predstavlja pregledni dokument trenutnog stanja ekološkog sektora u Republici Hrvatskoj te objedinjava sve dostupne mjere koje se odnose na ekološki sektor, a predviđene su raznim programima financiranja. Za ostvarenje daljnjeg napretka u razvoju ekološkog sektora potrebno je primijeniti sveobuhvatan pristup svim segmentima proizvodnje i potrošnje ekoloških proizvoda, no i lanca opskrbe hranom u cjelini.

Nacionalni akcijski plan predviđa provedbu 40 mjera koje su prema područjima djelovanja podijeljene u sedam grupa:

1. Prijenos znanja (edukacija, savjetovanje);
2. Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda;
3. Ekološki sjemenski i sadni materijal;
4. Udruživanje proizvođača i trženje ekoloških proizvoda;
5. Potražnja ekoloških proizvoda;
6. Istraživanje i razvoj novih tehnologija;
7. Ekološka poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene.

Osim razvoja primarne ekološke proizvodnje, ovim dokumentom postavljaju su temelji za podupiranje cijelog lanca vrijednosti u ekološkom sektoru, od osiguranja adekvatnih ekološki prihvatljivih sirovina pa sve do plasmana i prodaje certificiranih proizvoda na tržištu. Poticanje razvoja pratećih djelatnosti prerade, promocije i prodaje ekoloških proizvoda kroz razne prodajne kanale uključujući turizam, od ključne je važnosti za osiguranje napretka ekološkog sektora Republike Hrvatske i u konačnici porasta potrošnje ekoloških proizvoda od strane hrvatskih građana, privatnog i javnog sektora.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci