22 pro 2022

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE (IZVANINSTITUCIJSKE I INSTITUCIJSKE USLUGE)”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“.

Svrha ovog poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

Predmet poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi izrade projektne i tehničke dokumentacije;
  • troškovi izvođenja radova – izgradnje te rekonstrukcije postojećih građevina;
  • trošak opremanja prostora;
  • trošak nabave vozila;
  • troškovi stručnog nadzora građenja, projektantskog nadzora, usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, usluge voditelja projekta građenja;
  • troškovi vanjskih stručnjaka u području javne nabave za pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi postupaka javne nabave;
  • troškovi promidžbe i vidljivosti.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 370.000.000,00 kn osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 16.440.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 46.250.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice lokalne samouprave.

U okviru ovog Poziva projektno partnerstvo je obavezno. Projektni prijedlozi moraju uključivati jedinicu lokalne samouprave kao prijavitelja, a obavezni partner prihvatljivom prijavitelju u svakoj projektnoj prijavi je jedinica područne (regionalne) samouprave, tj. županija na čijem području se projekt provodi.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 23. siječnja 2023. godine od 08:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 22. ožujak 2023. godine do 23:59 sati.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci