11 pro 2022

OTVORENI POZIVI U OKVIRU MEĐUSEKTORSKOG POTPROGRAMA KREATIVNE EUROPE ZA 2023. GODINU

U okviru Međusektorskog potprograma 8. prosinca 2022. godine otvoreni su pozivi za dostavu projektnih prijedloga kojima je cilj jačanje kapaciteta europskog informativnog medijskog sektora te poticanje inovativnih pristupa u...

[ Pročitaj više... ]