19 pro 2022

OBJAVLJEN EU POZIV ZA MOBILNOST MLADIH (ALMA INICIJATIVA)

ALMA je nova inicijativa čiji je cilj pomoći mladim ljudima da pronađu put prema tržištu rada. To se posebno odnosi na najugroženije među mladima u dobi od 18 do...

[ Pročitaj više... ]
19 pro 2022

LAG PODRAVINA – IZRADA NOVE LRS ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027.

LAG „PODRAVINA“ u 2022. godini započeo je postupak izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027. Lokalna razvojna strategija LAG-a temeljni je plansko-strateški dokument temeljem kojeg će se u...

[ Pročitaj više... ]