21 pro 2022

ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA „SALIKS – SPASILAČKA AKCIJA U LEGRADU I KREATIVNO STVARANJE“

Provedba projekta „SALIKS – spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje“ službeno je obilježena Početnom konferencijom koja je održana 21. prosinca 2022. u Vatrogasnom domu Legrad. Nositelj projekta „SALIKS...

[ Pročitaj više... ]