19 pro 2022

LAG PODRAVINA – IZRADA NOVE LRS ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027.

LAG „PODRAVINA“ u 2022. godini započeo je postupak izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027. Lokalna razvojna strategija LAG-a temeljni je plansko-strateški dokument temeljem kojeg će se u narednom programskom razdoblju 2023.-2027. na području obuhvata LAG-a „PODRAVINA“ provoditi Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske odnosno temeljem koje će se raspisivati LAG-natječaji. Proces izrade Lokalne razvojne strategije interaktivni je proces koji podrazumijeva suradnju relevantnih dionika iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora kao i uključivanje uže i šire javnosti u cilju čim detaljnijeg mapiranja razvojnih potreba teritorija.

Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima.

U tu svrhu LAG „PODRAVINA“ poziva zainteresirane da se uključe u izradu te doprinesu što kvalitetnoj strategiji.

Rok za dostavu ispunjenih Anketnih listića je zaključno do 15. siječnja 2023. godine na email: [email protected] ili [email protected].

Više informacija o navedenom kao i obrazac Anketnog upitnika dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci