02 pro 2022

OBJAVLJEN POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA UGOVARANJEM ENERGETSKE USLUGE

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći.

Poziv je namijenjen vlasnicima ili korisnicima postojećih zgrada ili kompleksa zgrada koji čine energetsku funkcionalnu cjelinu, koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog drugog uzroka, koje su u vlasništvu javnog sektora i u kojima se obavlja društvena djelatnost.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji osnivači su također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice.

Cilj Poziva je formirati bazu prihvatljivih zgrada javnog sektora za provedbu energetske obnove kroz model ugovaranja energetske usluge za koje će APN pripremati i pokretati postupke javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu provedbe integralne energetske obnove zgrada.

Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova (naknade za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove), bespovratnim sredstvima u okviru NPOO-a temeljem ugovora o energetskom učinku iznosi 100%, uz uvjet da specifični trošak sufinanciranja bespovratnim sredstvima ne može biti veći od 2.400,00 kn/m2 građevinske bruto površine Zgrade (GBP). Ukupni prihvatljivi trošak naknada za energetsku uslugu, temeljem ugovora o energetskom učinku za Zgradu, ne smije biti veći od 40% ukupne vrijednosti energetske usluge (vrijednosti ugovora o energetskom učinku).

Prihvatljivi troškovi su naknade za energetsku uslugu temeljem ugovora o energetskom učinku u razdoblju do završetka energetske obnove (razdoblju do ostvarenja uvjeta za ostvarivanje Zajamčene uštede).

Provedba projekta energetske učinkovitosti, u okviru pružanja energetske usluge temeljem ugovora o energetskom učinku, obuhvaća primjenu mjera energetske učinkovitosti:

  • izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade,
  • unapređenje tehničkih sustava koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode,
  • sustav rasvjete,
  • sustav automatizacije i upravljanja zgrade,
  • uvođenje sustava obnovljivih izvora energije,
  • provođenje energetskog pregleda,
  • izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove,
  • stručni nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu a može obuhvaćati i projektantski nadzor,
  • provedbu horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge bit će sufinancirana sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za što je osigurana alokacija od 250.000.000,00 kuna.

Poziv se provodi s krajnjim rokom dostave Iskaza interesa – prijave Zgrade u 1. fazi (dostave Prijavnog obrasca s potrebnim izjavama i dokazima prihvatljivosti prijavitelja) do 24. prosinca 2022. godine do 23:59 sati.

Dokumentaciju za provjeru prihvatljivosti Zgrade i određivanje reda prednosti, koju je obvezno dostaviti u 2. fazi, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. siječnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci