28 ruj 2022

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U OKVIRU NASTAVKA PROVEDBE PROJEKTA „ATM for SMEs“

U okviru nastavka projekta „ATM for SMEs“, dana 27. rujna 2022. godine u Budimpešti u organizaciji vodećeg mađarskog partnera Fejér Enterprise Agency, održani su završna konferencija i četvrti sastanak...

[ Pročitaj više... ]
28 ruj 2022

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA GASTROTOP

Dana 27. rujna 2022. godine održana je završna konferencija projekta GASTROTOP – Comprehensive educational support of food-service providers facilitating demand on emerging special dietary restrictions consumer market. Konferencija je...

[ Pročitaj više... ]
28 ruj 2022

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – IZMJENA V. NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 9.1.1 „USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila drugu izmjenu V. Natječaja za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ –...

[ Pročitaj više... ]
28 ruj 2022

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – VAŽNA NAPOMENA ZA KORISNIKE M17

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore, korisnici Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju AGRONET uz ostalu dokumentaciju učitavaju i Policu osiguranja uz koju treba učitati i...

[ Pročitaj više... ]
28 ruj 2022

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – IZMJENA ČETVRTOG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Prvu izmjenu Četvrtog Natječaja za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedbu tipa...

[ Pročitaj više... ]
28 ruj 2022

MINISTARSTVO POLJORIVREDE – PROGRAM POTPORE ZA SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA U PODRUČJU STOČARSTVA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede usvojena je Odluka o donošenju izmjena Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine. Predmetnim izmjenama Programa...

[ Pročitaj više... ]
28 ruj 2022

IZMJENA TRAJNOG OGRANIČENOG POZIVA ZA „FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je prvu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje...

[ Pročitaj više... ]