28 ruj 2022

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – VAŽNA NAPOMENA ZA KORISNIKE M17

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore, korisnici Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju AGRONET uz ostalu dokumentaciju učitavaju i Policu osiguranja uz koju treba učitati i ispunjenu i potpisanu Izjavu korisnika o načinu utvrđivanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje osigurane na polici osiguranja za koju se traži sufinanciranje iz mjere M17 uz pripadajuću dokumentaciju.

Svim korisnicima koji nisu učitali ovu izjavu i prateću dokumentaciju bit će poslan zahtjev za dopunu/obrazloženje sukladno odredbama Natječaja.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci