23 ruj 2022

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA IZ NACIONALNIH I LOKALNIH PLANSKIH I STRATEŠKIH DOKUMENATA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedična pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana  Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) koje udovoljavaju uvjetima iz članka IV. Javnog poziva.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 84.200.000,00 kn.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu, odnosno po jednoj prijavi najviše do 3.000.000,00 kn.

Prihvatljivi projekti i troškovi u okviru ovog Javnog Poziva su:

 • Razvoj „zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima
  • izrada plana zelene i plave infrastrukture
  • ulaganja u očuvanje i obnovu staništa
  • investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama:
   • formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora;
   • u svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama;
   • izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova”) u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama;
   • postavljanje ili uređenje (ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika;
   • povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja;
   • izgradnja mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima;
   • izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih aktivnosti, plažama i sl.;
   • izgradnja, proširenje i unaprjeđenje postojeće biciklističke infrastrukture i sadnja drvoreda i grmlja zbog zasjene uz biciklističke staze;
   • sadnja drvoreda i grmlja uz prometnice i biciklističke staze, osobito na pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze;
   • sadnja stabala i osiguranje sadnog materijala u svrhu davanja doprinosa nacionalnom cilju sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030.;
   • i drugi projekti koji doprinose razvoju zelene infrastrukture.
 • Projekti razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama (učenje na primjerima uspješnih gradova):
  • projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena te informiranje javnosti i edukacija građana o pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini;
  • projekti edukacije o klimatskim promjenama u školama i vrtićima (npr. učenje djece sadnji drveća i sl.).
 • Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz važećih Programa ili SECAP-a;
 • Prihvatljivi trošak je i trošak nadzora nad izvođenjem radova gdje je to primjenjivo.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv je 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci