13 ruj 2017

USPJEŠNOM SURADNJOM OPĆINE VIRJE I „PORE“ KKŽ PRIJAVLJEN NOVI PROJEKT NA NATJEČAJ ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

jacanje kapaciteta logo 214x153

Općina Virje kao prijavitelj projekta pod nazivom „Zaželi – Provedi!“ u suradnji s „POROM“ KKŽ u proteklih je mjesec dana pripremala projektnu prijavu koja je danas uspješno kompletirana i prijavljena na otvoreni natječaj Zaželi – Program zapošljavanja žena. Kod pripreme projektnog prijedloga stručna i savjetodavna podrška „PORE“ KKŽ pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.

Navedeni projekt jedan je od prvih takvih iz Koprivničko-križevačke županije prijavljen na ovaj natječaj, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.338.043,17 kuna. Projektom će se zaposliti 9 žena s područja Općine Virje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje će brinuti za 45 krajnjih korisnika. Korisnicima će biti pružena podrška i pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće domova, pripremi obroka, osobnoj higijeni te posredovanju u ostvarivanju različitih prava, kao i pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima te podrška kroz razgovor, druženje i socijalno uključivanje. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a bit će financiran u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Opći cilj natječaja je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke, dok je specifični cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Poziv je otvoren do 31. prosinca 2020. godine.

Virje zazeli

logos 1

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.”

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci