11 ruj 2017

„PORA“ KKŽ ODRŽALA RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA GRADA KRIŽEVACA

Dana 11. rujna 2017. godine „PORA“ KKŽ održala je radni sastanak s predstavnicima Grada Križevaca u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“. Radnom sastanku ispred Grada Križevaca nazočio je gradonačelnik Mario Rajn i njegovi zamjenici Danijel Šaško i Mario Martinčević. Tema radnog sastanaka bili su strateški dokumenti jedinica lokalne samouprave i njihova provedba, planirani razvojni projekti i njihov unos u bazu razvojnih projekata MRRFEU-a, mogućnosti financiranja razvojnih projekata iz ESI fondova te korištenje Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Temeljni strateški dokument grada Križevaca je Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018. u kojoj se nalazi sedamdeset i jedan razvojni projekt od kojih su neki spremni za apliciranje te se očekuju raspoloživi natječaji da bi se isti aplicirali za bespovratna EU sredstva.

Ravnateljica „PORE“ KKŽ istaknula je ulogu PORE kao regionalnog koordinatora i središnje ustanove za koordinaciju upravljanja razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji te uputila poziv predstavnicima Grada da se i dalje nastavi dobra suradnja na pripremi i provedbi EU projekata i da još više koriste savjetodavnu podršku „PORE“ KKŽ.

krievci 1krievci 2

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci