02 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ „OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO – OBRAZOVNIM USTANOVAMA, FAZA II.

U okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama...

[ Pročitaj više... ]
02 lip 2016

OTKAZIVANJE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “ULAGANJE U ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NA PRIMARNOJ RAZINI“

Ministarstvo zdravlja u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Upravljačkim tijelom u „Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda” otkazuje...

[ Pročitaj više... ]
02 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.5. „POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA“ – PROVEDBA OPERACIJE 8.5.1. „KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedba...

[ Pročitaj više... ]
02 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 19.2. „PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE“ – PROVEDBA TIPA OPERACIJE 19.2.1. „PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju robjavila je natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar...

[ Pročitaj više... ]