02 lip 2016

OTKAZIVANJE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “ULAGANJE U ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NA PRIMARNOJ RAZINI“

Ministarstvo zdravlja u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Upravljačkim tijelom u „Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda” otkazuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini” s danom 30. svibnja 2016. te nakon objave ove obavijesti nije moguće podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv.

Razlog otkazivanja je pojednostavljenje postupka dodjele bespovratnih sredstava te također i lakše buduće praćenje izvršenja samih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ovaj put u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2 u „Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda”, objavit će u narednom razdoblju novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini”.

Za sve projektne prijedloge koji su predani do otkazivanja ovog Poziva i uzeti u razmatranje od strane Odbora za odabir projekata, zaustavlja se postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Svi projektni prijedlozi koji se predaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom od dana otkazivanja ovog Poziva, neće biti niti zaprimljeni niti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijavitelju/ima.

O svim o daljnjim aktivnostima Ministarstvo zdravlja će obavijestiti sve sadašnje i potencijalne prijavitelje na svojim mrežnim stranicama, ali će o istom biti također obaviješteni i na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr.

Za detaljnije informacije posjetite:

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2246

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci