02 lip 2016

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.5. „POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA“ – PROVEDBA OPERACIJE 8.5.1. „KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Prihvatljivi prijavitelji su:
• šumoposjednici
• udruge šumoposjednika/šumovlasnika i
• trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

Prihvatljivi troškovi su:
• konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
• konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i
• konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznos potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti dok najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. lipnja do 10.listopada 2016. godine.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama Narodnih novina.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci