27 tra 2016

U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA „PODUZETNIK ZA PET“ ODRŽAN DRUGI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA

logici-poduzetnik-za-pet

U okviru provedbe projekta „Poduzetnik za pet” koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, dana 27. travnja 2016. godine održan je drugi sastanak projektnih partnera. Nositelj projekta je Strukovna škola Đurđevac, dok su projektni partneri HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i PORA Razvojna agencija.

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima ispred partnera, a razgovaralo se o svim nadolazećim aktivnostima koje se planiraju provesti. Predstavnice PORE su sve prisutne izvijestile o svim radnjama koje su izvršene, planu slanja Zahtjeva za nadoknadom sredstava, kao i o svoj dokumentaciji potrebnoj za izradu istih.

Aktivnosti koje su provedene u proteklom kvartalu uključuju organizaciju Sajma učeničkih zadruga od strane Strukovne škole Đurđevac, te posjet Strukovnoj školi u Đakovu u okviru koje djeluje učenička zadruga Strossmayer. Posjet je organiziran u svrhu upoznavanja dobre prakse rada i funkcioniranja učeničke zadruge.

logicii

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija o Operativnom programu www.esf.hr.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci