11 ožu 2016

ODRŽANA OSMA RADIONICA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

logici

Dana 11. ožujka 2016. godine u okviru provedbe projekta „PARTNERSHIP FOR ALL” u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja održana je osma radionica za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. na temu praćenja i provedbe. Na radionici su sudjelovali članovi Radne grupe za izradu i izvješćivanje o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje do 2020.

Na početku radionice članovima Radne grupe dan je pregled komentara ex-ante evaluatorice na Nacrt ciljeva, prioriteta i mjera o čemu je uslijedila rasprava. Dogovoreno je kako će biti definiran jedan nositelj po svakoj mjeri.

Nakon toga, definiran je institucionalni i financijski okvir provedbe strategije, izvori financiranja, ključni dionici u praćenju i izvještavanju o provedbi Strategije te rok za izvještavanje.

Slijedeća radionica održat će se 08. travnja 2016. godine.

logicii

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima http://www.strukturnifondovi.hr/.

Za više informacija o Operativnom programu http://www.esf.hr/.

IMG 7193IMG 7195IMG 7205

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci