18 velj 2016

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH IDEJA U BAZU PROJEKATA STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

logici

U okviru projekta „Partnerstvo za sve”, sufinanciranog od strane Europske unije u okviru natječaja „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II”, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije objavljuje Poziv za dostavu projektnih ideja u Bazu projekata Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

Cilj Poziva je prikupiti projektne prijedloge i ideje važne za razvoj tržišta rada i ljudskih potencijala kojima će se doprinijeti ostvarivanju prioritetnih ciljeva i mjera buduće Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.

Projektne ideje će se razmatrati u odnosu na njihovu usklađenost sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije za razdolje 2014.-2020. i važećom Županijskom razvojnom strategijom i bit će uvrštene u Bazu projekata Strategije razvoja ljudskih potencijala.

Vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštovati.

Sve projektne ideje se predaju na obrascu za prijavu na Poziv koji se može preuzeti na niže navedenom linku ili osobno u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja.

Projektne ideje se dostavljaju u elektroničkom obliku na slijedeću e-mail adresu:

[email protected]

ili na adresu:

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica.

Poziv je otvoren do 30. svibnja 2016. godine.

Detaljan tekst Poziva dostupan je ovdje.

Obrazac za razvoj projektnih ideja možete preuzeti ovdje.

 

logicii

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Za više informacija o EU fondovima http://www.strukturnifondovi.hr/.

Za više informacija o Operativnom programu http://www.esf.hr/.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci