22 sij 2016

PORA KKŽ USPJEŠNO PROVELA SPECIJALISTIČKU EDUKACIJU ZA VODITELJE REGIONALNOG RAZVOJA U OKVIRU PROJEKTA REThINK

U okviru projekta REThINK PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je tijekom prosinca 2015. godine i siječnja 2016. godine samostalno organizirala i održala specijalističku edukaciju pod nazivom „Voditelj regionalnog razvoja”. Edukacija je provedena u prostorima PORE KKŽ u ukupnom trajanju od 10 dana odnosno 120 sati, od čega je 70 sati održano kroz praktične radionice, a 50 sati putem on line platforme Moodle.

Osnovni cilj specijalističke edukacije bio je povećanje i jačanje sposobnosti i kapaciteta dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem. Edukacija je uključivala 4 modula:
Modul 1: Politika regionalnog razvoja i strateško planiranje,
Modul 2: Upravljanje projektom,
Modul 3: Promocija i vidljivost projekta
Modul 4: Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-poslovanje.

Tijekom edukacije obuhvaćene su sve teme vezane uz upravljanje regionalnim razvojem; strateški okvir i strateški dokumenti na EU, nacionalnoj te regionalnoj i lokalnoj razini, dionici regionalnog razvoja, politika regionalnog razvoja, zatim upravljanje projektnim ciklusom (priprema i razrada projektnih ideja, upravljanje projektom, proračun projekta, provedba i izvještavanje), promocija projekta i elementi vidljivosti te upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-poslovanje.

Edukacija je bila namijenjena svim dionicima koji sudjeluju i doprinose upravljanju regionalnim razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji: predstavnicima javnog i civilnog sektora (općinama, gradovima, županiji i udrugama). Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 27 polaznika koji će u svojim sredinama i radnom okruženju moći primijeniti stečeno znanje vezano uz upravljanje regionalnim razvojem te na taj način doprinijeti pripremi novih razvojnih projekata koji će direktno utjecati na podizanje kvalitete života u lokalnim sredinama.

Projekt REThINK provodi se u okviru Programa za cjeloživotno učenje, potprograma Leonardo da Vinci – Prijenos inovacija. Vodeći partner je Agencija za razvoj Varaždinske Županije AZRA d.o.o., a u provedbi sudjeluje još 7 partnera iz 4 EU zemlje. Ukupna vrijednost projekta je 278.870,64 EUR.

Cilj projekta REThINK je doprinijeti razvoju obrazovanja i osposobljavanja upravo na području održivog regionalnog razvoja. U okviru dosad provedenih aktivnosti projekta, djelatnici PORE KKŽ prošli su višednevnu sveobuhvatnu edukaciju stranih partnera temeljem koje su dobili nova znanja vezana uz modele upravljanja regionalnim razvojem u drugim zemljama članicama EU. Temeljem tih novih znanja i iskustava, djelatnici PORE KKŽ održali su istu specijalističku edukaciju za dionike regionalnog razvoja na području Koprivničko-križevačke županije.

Ovo je bila jedna od posljednih aktivnosti u projektu, a 28. siječnja 2016. održat će se i završna konferencija projekta u Varaždinu kojoj će prisustovati svi projektni partneri te na kojoj će ujedno biti predstavljeni svi rezultati ostvareni tijekom 27 mjeseci provedbe projekta.

IMG 1864IMG 1870IMG 1874IMG 1876IMG 1881IMG 1884IMG 1892IMG 1900IMG 1904IMG 7030IMG 6967IMG 6959

IMG 6930IMG 6933IMG 6877

IMG 6872

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci