02 pro 2015

PORA KKŽ ORGANIZIRALA I PROVELA NIZ EDUKACIJA NA KOJIMA JE PRISUSTVOVALO GOTOVO 500 PREDSTAVNIKA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA – UDRUGA, INSTITUCIJA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je s ciljem jačanja kapaciteta dionika na području Koprivničko-križevačke županije za pripremu i provedbu EU projekata od kolovoza do kraja studenog 2015. godine...

[ Pročitaj više... ]
02 pro 2015

LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ODRŽALO SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE

Dana 01. prosinca 2015. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održane su sjednice Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije. Sjednicama je predsjedavao...

[ Pročitaj više... ]