26 stu 2015

NAJAVA SPECIJALISTIČKE EDUKACIJE ZA VODITELJA REGIONALNOG RAZVOJA U OKVIRU PROJEKTA REThINK

Untitled copy

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja u okviru projekta REThINK tijekom prosinca 2015. i siječnja 2016. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja organizira i provodi specijalističku edukaciju na temu regionalnog razvoja. Edukacija će trajati ukupno 10 dana, a uključuje 4 modula na slijedeće teme: 
– politika regionalnog razvoja i strateško planiranje,
– upravljanje projektom,
– promocija i vidljivost projekta
– upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-poslovanje.

Projekt REThINK provodi se u okviru Programa za cjeloživotno učenje, potprograma Leonardo da Vinci – Prijenos inovacija. Vodeći partner u projektu je Agencija za razvoj Varaždinske Županije AZRA d.o.o., a u provedbi sudjeluje još 7 partnera iz 4 EU zemlje.

Cilj projekta REThINK je doprinijeti razvoju obrazovanja i osposobljavanja upravo na području održivog regionalnog razvoja. U okviru dosadašnjih aktivnosti projekta, djelatnici PORE KKŽ prošli su višednevnu sveobuhvatnu edukaciju stranih partnera temeljem koje su dobili nova znanja vezana uz modele upravljanja regionalnim razvojem u drugim zemljama članicama EU. Temeljem tih novih znanja i iskustava, djelatnici PORE KKŽ će održati istu edukaciju za dionike regionalnog razvoja na području Koprivničko-križevačke županije, odnosno za voditelje, suradnike i pomoćnike regionalnog razvoja u KKŽ.

Naglasak edukacije je na poticanju regionalnog razvoja i razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji te stjecanju dodatnih potrebnih znanja, kompetencija i vještina za provedbu i upravljanje mjerama regionalnog razvoja.

Edukacija je namijenjena svim dionicima koji sudjeluju i doprinose upravljanju regionalnim razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji: predstavnicima javnog i civilnog sektora (općinama, gradovima, županiji i udrugama). Stoga pozivamo sve dionike regionalnog razvoja da se u PORI KKŽ informiraju o navedenoj besplatnoj edukaciji kao bi se na istu mogli prijaviti i ojačati svoja znanja vezana uz upravljanje regionalnim razvojem.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na email: [email protected].

LOGO PROGRAMA RETHING

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci