12 lis 2015

TOURISM4C

logo-tourism4c

Projekt TOURISM4C je odobren u okviru trećeg javnog poziva IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.

Nositelj projekta je Zaklada za razvoj poduzetništva županije Zala (ZMVA) iz Mađarske.

Projektni partneri su Gospodarska i trgovačka komora županije Zala iz Mađarske, HGK Županijska komora Varaždin te PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Trajanje projekta je 12 mjeseci – 01.05.2015. – 30.04.2016.

Ukupna vrijednost projekta je 110.730,31 EUR.

Sufinanciranje od strane EU je 85 %.

Cilj projekta je promocija pograničnog područja kao jedinstvenog turističkog proizvoda kroz stvaranje pretpostavki za uspostavu jedinstvene prekogranične turističke rute, a u cilju kreiranja budućeg turističkog klastera.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju istraživanje interesa dionika iz sektora turizma u pograničnom području o zajedničkoj suradnji te stvaranju pretpostavki za potencijalni turistički klaster. Nakon istraživanja interesa, na temelju dobivenih inputa kreirat će se zajednička online baza turističkih dionika u pograničnom području te trojezični turistički vodič. U okviru provedbe projekta organizirat će se i provesti niz radionica za dionike u sektoru turizma u pograničnom području, a s ciljem razmjene znanja i iskustava o turističkoj promociji te o prednostima udruživanja u turistički klaster. Također, u okviru provedbe projekta promovirat će se pogranično područje kao jedinstvena turistička destinacija putem zajedničke organizacije sudjelovanja na sajmovima te studijskim putovanjima u Mađarskoj i Hrvatskoj, a s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse udruživanja u turizmu i promocije turističkih ruta.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci